AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS UTENA


Valia tai žmogaus sugebėjimas valdyti savo veiksmus ir elgesį. visada nukreipta sąmoningai užsibrėžtam tikslui, pasiekti ir vadovaujasi tam tikrais motyvais.

Motyvas tai atsakymas į klausimą: kodėl žmogus nori pasiekti užsibrėžtą tikslą? Valia glaudžiai susijusi su žmogaus jausmais ir mintimis.

Valingi veiksmai visada susiję su vidinių arba išorinių kliūčių nugalėjimu. Kiekviename valingame veiksme yra parengiamasis periodas, kurio metu žmogus pasirengia atlikti minėtą veiksmą. Šiam periodui būdingi du momentai: motyvų kova ir sprendimas. Jeigu žmogui nebūtina uždavinį įvykdyti, tai parengiamajame periode jis vertina kiekvieno motyvo reikšmę, išsiaiškina galimas pasekmes, pasirinkus vieną ar kitą motyvą, ir tik tada sprendžia galutinai.

masinu-pardavimasPavyzdžiui; vairuotojas nuolat svarsto tokius klausimus: lenkti priekyje važiuojantį automobilį ar nelenkti, sumažinti greitį prieš nestaigų posūki ar nesumažinti, įveikti įkalnę įsibėgėjus ar perjungti pavarą dėžės svirtį į žemesniąją pavarą ir pan.

Kartais tam tikromis aplinkybėmis reikia spręsti akimirksniu.

Motyvų kova visada turi baigtis sprendimu, tačiau jis tėra tik impulsas veikti. Žmogaus valios akte svarbiausia yra sprendimo vykdymas. Jeigu sprendimas netvirtas, tai veiksmo, gali ir nebūti.

Vykdant sprendimą, galima netikėtai susidurti su sunkumais. Sugebėjimas juos nugalėti ir parodys žmogaus valios jėgą.

Pagrindinės vairuotojo valios savybės yra drausmingumas, ryžtingumas ir savitvarda.

Drausmingumas — tai savo veiksmų pajungimas visuomeninės pareigos reikalavimams, sąžiningas tarnybinių pareigų vykdymas, o, konkrečiai vairuotojui griežtas eismo taisyklių laikymasis.

Vairuotojo drausmingumą taip pat rodo jo pagarba kitų transporto priemonių vairuotojams, elgesio kultūra, rūbų tvarkingumas.

Ryžtingumas – tai sugebėjimas greitai įvertinti aplinkybes, nuspręsti ir nesvyruojant vykdyti sprendimą. Ryžtingumas yra svarbiausia vairuotojo, veiklos sąlyga avarinėje situacijoje ir ypač tuomet, kai nepakanka laiko svarstymams. Jeigu vairuotojas nesugeba greitai nuspręsti, kaip jam reikia elgtis, vairuojant autotransporto priemonę, tai tokia jo būklė vadinama suglumimu.

Atvejai, kai sprendimui laiko pakanka, tačiau sprendimas nepriimamas arba keičiamas, rodo vairuotojo neryžtingumą.

Savitvarda – tai sugebėjimas valdyti savo protinę veiklą, jausmus, veiksmus ir elgesį pavojingose situacijose. Sugebantis susivaldyti vairuotojas galės ne tik mobilizuoti savo jėgas ir galimybes aktyviems veiksmams netikėtomis sudėtingomis kelio sąlygomis, bet ir susitvardys, parodydamas ištvermę, kai to reikia. Savitvarda, kaip ir kitos valios savybės, formuojasi darbo procese ir buityje, t.y., kasdieniniame žmogaus gyvenime.

Šaltinis – wiki; superkame automobilius Šiauliuose