AUTOMOBILIŲ UTILIZAVIMAS


Įvertinant vairuotojo veiklą, negalima kalbėti apie bendrą dėmesio trūkumą, o tik apie vienos ar kitos dėmesio savybės trūkumą. Pavyzdžiui, sumažėjęs dėmesio intensyvumas nesudėtingose kelio atkarpose, palyginti su dėmesio intensyvumu sudėtingose kelio atkarpose, gali netikėtai komplikuoti automobilio vairavimą. Gerai žinodamas lenkimo taisykles, vairuotojas dar negarantuoja, eismo saugumo, jeigu jis nesugeba teisingai paskirstyti ir perkelti dėmesio.

Nedėmesingumas, t. y. dėmesio susilpnėjimas, gali būti dėl liguistos būklės, pavargus, esant vadinamajai „slopinimo būklei“, kuri atsiranda monotoniškai važiuojant, supant ir kt.

Paprastai žmogus visada yra nukreipęs į ką nors savo dėmesį, tačiau dėmesys gali būti nukreiptas į objektą, kuris tuo momentu nesusijęs su jo veikla. Todėl skydai ir transparantai keliuose, nesusiję su vairuotojo veikla, daugybė kelio ženklų, be reikalo dažnai informuojančių apie neturinčius esminės reikšmės kelio ypatumus, atitraukia vairuotojo dėmesį ir trukdo jam automobilyje.

automobiliu-utilizavimasNedėmesingumas gali reikštis išsiblaškymu, kai greitai atitraukiamas dėmesys, kai silpnas valingas dėmesys ir jis visiškai nepastovus arba, atvirkščiai, ,kai per daug intensyvus, kais žmogus labai susikaupęs ties kokiu nors vienu objektu ir nesugeba pastebėti nieko kito dėl sunkiai perkeliamo dėmesio. Pastaroji nedėmesingumo rūšis būdinga vairuotoji kai jis turi pergyvenimų.

Vairuotojo darbe svarbiausią reikšmę turi dėmes organizavimas, t. y. sugebėjimas juo naudotis konkrečiais atvejais. Organizuojant dėmesį, vairuotojui būtina žinoti objektus, ties kuriais reikia susikaupti ir aiškiai įsivaizduoti, kokia tvarka jie turi būti suvokti konkrečiomis aplinkybėmis. Reikia mokėti paskirstyti ir perkelti dėmesį į tuos objektus, kur tuo momentu vairuotojui yra svarbiausi. Pavyzdžiui lenkiant turi būti nustatyta griežta dėmesio perkelimo ir paskirstymo tvarka tarp suvokiama objekto lenkiamasis automobilis, priešpriešinis automobilio užpakalinio vaizdo veidrodis, pėstieji, kelio ženklai ir t. t. Kiekvieno objekto suvokimo nuoseklumas ne gali būti atsitiktinis, o turi paklusti tam tikrai sistemai, kuri yra racionaliausia kiekvienam sudėtingam automobilio valdymo elementui.

Organizuojant vairuotojo dėmesį, svarbiausia yra sugebėjimas bet kokioje situacijoje pastebėti pagrindinius ir antraeilius faktorius ir kaip galima daugiau veiksmų automatizuoti. Įvairiose automobilio vairavimo situacijose, ypač kai nėra daug laiko, vairuotojai sukaupti dėmesį turi pratintis su specialiais treniravimo įrenginiais.

Vairuotojo dėmesį veikia higieninės darbo sąlygos oro temperatūra, drėgmė, kenksmingų priemaišų kiekis kabinos ore, vibracija, triukšmas.

Dėmesys greitai nusilpsta monotoniškai važiuojant.

Šaltinis – Wikipedia; automobilių supirkimas Panevėžys