DAUŽTOS MAŠINOS PARDAVIMAS


EMOCIJOS IR VALIA PO AVARIJOS

Emocijomis vadinami žmogaus pergyvenimai, susiję su jo požiūriu į tai, ką jis sužino, veikia, t. y. į supančio pasaulio daiktus ir reiškinius, į kitus žmones ir jų elgesį, į savo darbą, į save pati ir į savo veiksmus.

Emocinė būklė turi labai didelę reikšmę vairuotojo veiklai ir dažnai lemia jo veiksmų teisingumą ir tikslumą.

Vairuotojas, be visiems žmonėms būdingą pergyvenimų, gali patirti emocijų, susijusių su jo profesine veikla. Vairuojant automobilį, emocijos gali būti sužadinamos dėl šių priežasčių pavojingų situacijų keliuose, blogo matomumo eismo sąlygomis, dėl atsakomybės už keleivių gyvybę ir sveikatą, blogos kelio dangos, blogų meteorologinių sąlygų (plikšala, sniegas, pūga, lietus), dėl būtinybės staigiai stabdyti ir netikėto važiavimo krypties pakeitimo susidariusioje situacijoje.

dauztos-masinos-pardavimasPagrindinis faktorius, sukeliantis vairuotojo emocinę įtampą, yra nuolat besikeičiančių kelio sąlygų nenutrūkstamas vertinimas ir sprendimai, kai trūksta laiko.

Vairuotojo emocinės įtampos laipsnis jo darbo, metu nuolat kinta priklausomai nuo situacijų pobūdžio ir eismo sąlygų.

Ypač svarbus vairuotojo bruožas yra jo sugebėjimas neklystant ir greitai veikti emocinės įtampos būklėje, kurią sukėlė avarinė situacija.

Neigiami veiksniai, ypač pavojingos situacijos, per didelė fizinė įtampa, traumos sukelia organizmo apsauginę reakciją, vadinamą stresu.

Stresas — tai maksimalus visų organizmo funkcijų įtempimas, būklė, kai visos jėgos mobilizuojamos kovai su pavojumi, atstatant pažeistą pusiausvyra.

Streso dėka organizmas daug lengviau nugali sunkumus ir pavojus, kuric gresia žmogui. Tačiau jeigu stresą sukėlusi priežastis labai stipri arba ilgai veikia, organizmas išsenka ir jo funkcijos gali rimtai sutrikti.

Stipraus streso būklėje, esant kraštutiniam jo pasireiškimui, žmogus gali staigiai susijaudinti arba prarasti aktyvumą (depresija). Priklausomai nuo žmogaus psichikos ypatybių stresas praeina įvairiai: vieniems ši būklė slopina psichinę veiklą, paraližuoja veiksmus pavojingoje situacijoje, ir žmogus tampa bejėgis, o kitiems padidina energiją, paaštrina nuovoką ir išradingumą.

Psichinės veiklos slopinimo pavyzdžių, veikiant stipriam dirgikliui, gali būti toks atsitikimas. Sudėtingoje avarinėje situacijoje vairuotojas iš baimės užmerkė akis, apkabino vairą ir liko tokioje padėtyje, kol žuvo, nors ir galėjo išvengti didelės eismo nelaimės. Tais atvejais, kai sudėtingomis eismo sąlygomis vairuotojai nepraranda savitvardos, jie randa geriausią išeitį iš susidariusios situacijos.

Reikia atsiminti, kad vairuotojo neigiamų emocijų priežastis gali būti tarnybiniai santykiai arba šeimyniniai nesklandumai, liguista būklė ir kitos priežastys. Pavyzdžiui, nesėkmingai susiklosčiusios aplinkybės darbe arba grėsmė būti administracijos nubaustam gali būti neigiamų emocijų priežastys, mažinančios darbingumą. Elgesys bijant arba supykus dažnai irgi esti eismo nelaimių priežastis.

Stebėjimai parodė, kad emocionaliai nepastovūs, amoralaus elgesio vairuotojai daug dažniau pažeidžia eismo taisykles ir patenka į eismo nelaimes su mašinomis. Gerai žinoma, kad didelio emocinio jaudrumo asmenys, kaip ir emocionaliai pasyvūs, netinka lakūno, mašinisto, vairuotojo profesijoms.

Todėl žmogui, pasirenkančiam vairuotojo profesiją, yra pagristi šio reikalavimai: emocinis pastovumas, pusiausvyra, sugebėjimas valdyti emocijas ir valia.

Šaltinis – wiki; auto supirkimas Panevėžys