DAUŽTŲ AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS


Charakteris — tai konkrečios asmenybės pastoviausių psichinių savybių, kurios pasireiškia jos veiksmais ir poelgiais, visuma. Charakteris formuojasi auklėjimo ir mokymo procese. Tame procese negalima neigti ir temperamento reikšmės,

Pastovūs charakterio psichiniai ypatumai arba charakterio savybės su tam tikra tikimybe įgalina numatyti žmogaus elgesį.

Jeigu žmogus retkarčiais pademonstruodavo drąsą ir ryžtingumą, tai dar nereiškia, kad tie bruožai būdingi jo charakteriui, nes atskiri jų pasireiškimai gali būti necharakteringi (jie žmogui nebūdingi, ir negalima tikėtis, kad jis taip elgsis visada).

naudotos-masinosJeigu žmogaus poelgiai aiškinami ne tiek jo norais ir siekiais, kiek išorinių aplinkybių įtaka, tai sakoma, kad toks žmogus yra silpnabūdis netinkantis naudotis transporto priemone.

Žmogaus charakterio bruožus geriausia suskirstyti į keturias grupes.

Prie pirmosios grupės galima skirti charakterio bruožus, rodančius bendrą žmogaus požiūrį į gyvenimo reiškinius ir įvykius, pavyzdžiui, principingumą arba neprincipingumą, optimizmą arba pesimizmą ir kt.

Į antrąją grupę įeina bruožai, kuriais išreiškiamas žmogaus požiūris į kitus žmones: draugiškumas arba uždarumas, atvirumas arba slapumas, jautrumas arba šiurkštumas, patiklumas arba įtarumas.

Prie trečiosios grupės skiriami charakterio bruožai, kurie rodo žmogaus požiūrį į darbą, į savo veiklą: darbštumas arba tingumas, tvarkingumas arba aplaidumas, iniciatyvumas arba nerangumas, siekimas nugalėti kliūtis arba baimė dėl jų.

Ketvirtosios, grupės bruožai rodo žmogaus į save patį: didelis reiklumas arba nusiraminimas, drovumas arba puikavimasis, savikritiškumas arba nesavikritiškumas, kuklumas arba pagyrūniškumas.

Žmogaus charakteris daugiapusis, tai nėra paprasta atskirų psichinių bruožų suma. Tie bruožai sudaro sudėtingus derinius, o kai kurie iš jų yra vyraujantys. Vyraujantys charakterio bruožai turi įtakos ne tik pasirenkant profesiją, bet ir dirbant.

Vairuotojų darbas t.y. vairuoti mašiną padeda formuoti tuos charakterio bruožus, kurie reikalingi jų profesijai. Darbe formuojamos ir valios savybės. Didelę reikšmę, ugdant vairuotojų aktyvumą, iniciatyvą, atsakomybę ir atkaklumą siekiant tikslo.

Bet kokios veiklos sėkmę lemia visi asmenybės bruožai, asmenybės kryptingumas, sugebėjimai, temperamentas ir charakteris. Specialūs tyrimai parodė, kad -sistemingai eismo taisykles pažeidžiantys vairuotojai dažniausiai yra egoistai, lengvapėdžiai, sunkiai įsisavinantys ne tik eismo taisykles, bet ir visuomeninio gyvenimo normas. Nustatyta, kad į eismo nelaimes patenkantys ir pažeidžiantys eismo taisykles vairuotojai yra agresyvesni, priešiškai nusitelkę, užsidarę, abejingi aplinkiniams, linkę rizikuoti.

Šaltinis – wiki; automobilių supirkimas Panevėžyje