Draudžiantieji ir nukreipiantieji ženklai

  Apie visus draudimus, nukreipiamus ir apribojimus vairuotoją informuoja kelio ženklai, turintys apskritą formą. Draudžiančiuose ženkluose yra draudimą arba apribojimą reiškiantis juodas simbolis baltame fone su raudonu apvadu. Tik ženklo, draudžiančio stovėti ir sustoti, fonas mėlynas. Nukreipiantieji ženklai žymimi baltu simboliu mėlyname fone.

  Ženkle, ribojančiame eismo greitį, nurodomas skaičius, reiškiantis maksimalų leistiną eismo greitį kilometrais per valandą.

  Draudžiantieji ir nukreipiantieji ženklai galioja tiesiog nuo jų stovėjimo vietos. Kartais gali kilti sunkumų, kai greitis apribojamas netikėtai, po leisto didelio greičio, nes šiam sumažinti reikia tam tikro ilgio kelio. Todėl daugelyje vietų šis apribojimas įvedamas palaipsniui: pirma stovi ženklas „70″, už keliasdešimt metrų „60″ ir taip nuosekliai iki paskutiniojo apribojimo.

  Deja, keliuose pasitaiko ženklų, ribojančių eismo greitį netgi iki 5-30 km/h. Paprastai tokius ženklus stato organizacijos, vykdančios kelio darbus. Tokie apribojimai yra per griežti. Be to, būna, kad greičio apribojimo ženklas nenuimamas ir pabaigus kelio darbus. Tai erzina vairuotojus, nes jis jau nereikalingas ir darosi nesuprantama, kam čia pastatytas. Negana to, dažnai toliau nebūna ženklo, kuris panaikintu šį apribojimą.

  Daugiau nekomentuodami šios temos, pažymėsime, kad kelio darbų organizatorių statomi ženklai paprastai yra pritvirtinti prie laikinų stulpelių arba karčių. Tai padeda juos atskirti nuo nuolatinių ženklų, kuriuos stato kelių eismo organai.

  Kelio ženklu išreikštas draudimas paprastai nustoja galioti nuo artimiausios kelių, sankryžos ir tik nuo susikirtimo su kietos arba tankios dangos keliu (vadinasi, negruntiniu keliu). Kai apribojimas panaikinamas anksčiau, apie tai praneša atitinkamas ženklas. Antai ribotą greitį, draudimą lenkti, sukti ir signalizuoti garsiniu signalu, panaikinantis ženklas yra baltas skritulys su atitinkamo draudimo pilkos spalvos simboliu, kuris perbrauktas vertikaliu juodu brūkšniu. Draudimą arba apribojimą panaikinantis ženklas gali stovėti dešinėje važiuojamosios dalies pusėje arba būti kitoje draudžiančiojo ženklo pusėje, kuri atkreipta į priešinga kryptimi važiuojančius vairuotojus. Vadinasi, mums apribojimo panaikinimo ženklas stovės iš kairės, tad turime jo nepraleisti nepastebėję.

  Draudimas sustoti arba stovėti panaikinamas (iki artimiausios sankryžos) tuo pačiu draudimo ženklu, pastatytu dešinėje pusėje ir turinčiu lentelę su užrašu „Pabaiga“.

  Taigi, draudimai ir apribojimai bet kuriuo atveju panaikinami ir jau nebegalioja už artimiausios sankryžos, žinoma, jeigu už jos ženklai neatkartojami.

  Ženklas, draudžiantis stovėti, skirtinas nuo draudžiančio sustoti. Ženklas, draudžiantis stovėti (mėlynas fonas), perbrauktas tik viena įstriža linija, nurodo, kad kelio ruože nuo ženklo stovėjimo vietos iki draudimo panaikinimo vietos vairuotojas negali sustoti ilgiau kaip 5 minutėms, jeigu papildoma lentelė po ženklu nepraneša apie šio pagrindinio apribojimo pakeitimą. Ženklas, draudžiantis sustoti, turi dvi susikertančias linijas ir vairuotojui iš viso neleidžia sustoti, netgi pačiam trumpiausiam laikui. Žinoma, tai neliečia atvejų, kai sustojama dėl ypatingų eismo sąlygų, pavyzdžiui, susidarius automobilių kamšačiai, vengiant susidūrimo, klausant kelių priežiūros organų atstovo arba eismo reguliuotojo ženklo ir kt. Lentelėse po abiem ženklais gali būti nurodytos papildomos sąlygos, pavyzdžiui, išimtys kai kurioms transporto priemonėms, draudimo veikimo dienos arba valandos ir t. t. Paprastai tie duomenys rašomi smulkiu šriftu. Todėl vairuotojas turi būti atidus, kad nepažeistų šio draudimo.

  Automobilių supirkimas Vilniuje

  Comments are closed.