MAŠINU SUPIRKIMAS KAUNE


Specialiais tyrimais nustatyta, kad iš 55 vairuotojų profesionalų tik 35 proc. mokėjo teisingai nustatyti automobilio greitį. Tik 50% vairuotojų moka maždaug tiksliai nustatyti jų vairuojamojo automobilio greitį. Daug sunkiau nustatyti lenkiamų arba priešpriešinių automobilių greitį ir lengviau suklysti jį vertinant.

Nustatyta, kad 15% vairuotojų važiuoja daug didesniu negu pagrindinis transporto srautas greičiu. Dėl to susidaro pavojingos situacijos, kelyje netikėtai atsiradus kokioms nors kliūtims.

Automobilio greitis, kaip fizinis faktorius, žmogui neturi įtakos, jeigu šis apsaugotas nuo oro srauto ir nevairuoja automobilio. Tačiau, jeigu žmogus vairuoja automobilį, greitis jo veiklai gali tūrėti neigiamos įtakos. Pavyzdžiui, bet koks automobilio greitis gerame kelyje neturi įtakos keleiviui, tačiau, greičiui didėjant, vairuotojo darbas sudėtingėja.

Važiuodamas dideliu greičiu, vairuotojas kartais yra priverstas valdyti automobilį, judesius atlikdamas priverstiniu tempu, kuris, trūkstant laiko, gali tapti neįveikiamu, t. y. reikalaujamas darbo tempas gali viršyti vairuotojo psichofiziologines galimybės.

naudotu-automobiliu-pardavimasSugebėjimas dirbti greitai yra svarbiausias meistriškumo elementas, vairuojant dideliu greičiu važiuojanti automobilį.

Darbo tempu vadinamas greitis, per kurį vienas judesys pakeičia kitą. Darbo tempas gali būti valingas, priklausantis nuo dirbančio žmogaus, ir priverstinis, priklausantis nuo darbo sąlygų. Jeigu žmogus yra priverstas atlikti reikalingus veiksmus didžiausiu galimu tempu, tokiu atveju kalbama apie laiko deficitą, t. y. apie laiko trūkumą darbui atlikti.

Vairuotojas gali dirbti įvairiu tempu ir esant įvairiam įtempimo laipsniui. Vairuotojo apkrovimui lemiamos įtakos turi eismo intensyvumas ir automobilio greitis.

Jeigu trūksta laiko, o eismo greitis didelis, tai vairuotojų suvokimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo jų kvalifikacijos: labiau patyrę vairuotojai suvokimą diferencijuoja; jie įsisavina svarbiausią informaciją, o mažiau reikšmingą praleidžia. Nepatyrę vairuotojai dažnai praleidžia ir svarbią informaciją, dėl to gali įvykti eismo nelaimė. Jeigu vairuotojas, reaguodamas automobilio greitį, nevažiuoja transporto sraute, jis pats nustato optimalų darbo tempą, atsižvelgdamas savo psichofiziologines galimybes ir eismo sąlygas.

Šaltinis – wiki; mašinų supirkimas Kaune