MAŠINŲ SUPIRKIMAS VILNIUJE


Sąvoka pasirengimas apima ne tik duomenis apie vairuotojo mokymo metu įgytus gerus profesinius įgūdžius, bet ir jo psichologinį pasirengimą, t. y. kryptingai formuojamui vairuotojų profesinius gabumus ir psichines savybes, nuo kurių priklauso darbo sėkmė bet kokiomis sąlygomis. Psichologinis pasirengimas— tai aukštos moralinės Vairuotojo savybės, jo savikritiškumas ir mąstymo operatyvumas, sugebėjimas greitai ir teisingai spręsti avarinėse situacijose, išlaikant savitvardą bei kantrybę, ir pasirengimas aktyviai veikti.

Pasirengimas tai ir vairuotojo sugebėjimas valdyti dideliu greičiu važiuojantį automobilį. Šiam sugebėjimui išugdyti reikia specialiai treniruotis, nes greitai važiuojančių automobilių vairavimas turi savo ypatumų, Vairuojant dideliu greičiu važiuojantį automobilį arba juo važiuojant transporto sraute, eismo saugumas labai priklauso nuo automobilio vairavimo meistriškumo ir vairuotojo pasirengimo.

Darbingumas — tai žmogaus darbo efektyvumas tam tikru laikotarpiu. Vairuotojo darbingumas yra trečiasis veiksnys, lemiantis jo darbo patikimumą. Šiuolaikinėmis vairuotojo darbo sąlygomis labai padaugėjo informacijos, jos apdorojimo procesas tapo sudėtingesnis, išaugo nervinės ir emocinės apkrovos ir daugelio neigiamą fizinių faktorių įtaka. Tie faktoriai yra susiję su automobilių eismu, jie didina vairuotojo nuovargį, todėl visos priemonės, padedančios išvengti vairuotojo darbingumą mažinančią organizmo būsenų, tokią kaip liguista būklė, nuovargis, apsvaigimas alkoholiu, stresas, turi didelės įtakos vairuotojo darbingumui palaikyti.

parduoda-automobiliusVairuotojo darbingumui didelės įtakos turi racionali darbo vietos (valdymo prietaisų, sėdynės, prietaisų panelio ir kt.) konstrukcija, taip pat automobilių kelių projektavimas atsižvelgiant į žmogaus galimybes. Tuo tikslu reikia visapusiškai išnagrinėti automobilio vairuotojo darbo ypatumus ir sukurti metodus jo darbo efektyvumui padidinti, sveikatai ir geram darbingumui išlaikyti.

PROFESINĖ VAIRUOTOJŲ ATRANKA

Žmonės skiriasi savo psichologinėmis ypatybėmis, o tuo pačiu ir psichofiziologinėmis galimybėmis vairuoti automobilį, Drausmingas ir uolus vairuotojas sudėtingomis kelio sąlygomis vairuodamas automobili gali suklysti, jeigu ribotos jo psichologinės galimybės. Paprastai to nebūna, vairuojant automobilį įprastomis sąlygomis. Esant sudėtingoms sąlygoms, kartais vairuotojui ,padeda patyrimas. Tačiau kai eismo aplinkybės reikalauja kuo teisingiau ir tiksliau suvokti, paskirstyti ir perkelti dėmesį, greitai ir tiksliai reaguoti bei valingai veikti, vien patyrimo gali nepakakti, ir vairuotojas suklys, t. y. susidariusioje situacijoje jis nesugebės teisingai nuspręsti, ir įvyks eismo nelaimė.

Kad būtų galima gerai įvertinti vairuotojo veiksmus, išanalizuoti ir padaryti išvadas apie kelio nelaimių priežastis, reikia žinoti jo psichologines ypatybes, kurios turi būti vertinamos kaip vairavimo meistriškumo sudėtinė dalis. Deja, tokia analizė kartais atliekama tik aiškinantis, pažeistos ar nepažeistos eismo taisyklės. Vairuotojas gali būti nubaustas, tačiau ateityje dėl tos pačios priežasties vėl gali įvykti eismo nelaimė.

Vairuotojo psichofiziologines ypatybes būtina ištirti ne po eismo nelaimės, o iki jai įvykstant arba dar geriau prieš išduodant vairuotojo teises.

Todėl kandidatai į mokyklas turi ,būti atrenkami ne tik pagal sveikatos būklę, bet ir pagal psichofiziologinių tyrimų duomenis.

Šaltinis – https://lt.wikipedia.org/wiki/Automobilis ir mašinų supirkimas Šiauliuose