SUPERKAME AUTOMOBILIUS


Įsigijote apynaujį automobilį? Arba turite tokį, kuris yra beveik nenaudojamas? Mes superkame automobilius, kurių nėra prasmės sandėliuoti garaže, taip pat tokius, kurie yra seni, turintys defektų, buvę avarijose.

Automobiliai su vidaus degimo varikliais teršia orą, kelia erzinantį triukšmą, gausus. susitelkimas gatvėse sunkina važiavimo sąlygas ir didina nelaimingų atsitikimų pavojų. Be to, lengvieji automobiliai, perveždami vidutiniškai vos vieną ar du keleivius, suvartoja gana daug degalų ir tuo požiūriu yra nuostolingi, visiškai neekonomiški. Palyginti su visuomeniniu transportu, lengvųjų automobilių ekonomiškumo rodikliai yra 20-30 kartų blogesni.

Automobilis, teikdamas žmogui daug patogiau, tuo pačiu kelia ir nemaža rūpesčių. Juo aukštesnis šalies ar miesto automobilizacijos lygis, juo opesnis darosi jų neigiamo poveikio žmogui ir aplinkai klausimas. Kažkada tikrai puikiai talkinęs ieškojusiai greito ir patogaus susisiekimo, automobilis pats pamažu tampa viena sudėtingiausių transporto problemų, kurios sprendimo nebegalima atidėti tolimai ateičiai.

superkame-automobiliusKadangi visiškai aišku, kad be automobilio išsiversti žmogus negalės nei dabar, nei vėliau, technikai iškyla uždavinys sukurti tobulesnį automobilį, kuris turės būti ir ne toks triukšmingas, ir ekonomiškesnis, mažesnis, saugesnis, paslankesnis ir ne taip smarkiai terš orą.

Automobiliai – didžiausi gamtos teršėjai

Šiandien daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo, kad dėl 60 procentų atmosferą išmetamų nuodingų medžiagų kalti automobiliai. Jų tvaikas pasaulio didmiesčiuose darosi nebepakenčiamas. Jis tvyro ore gaubdamas miestą tirštos neišsisklaidančios miglos debesiu ir žmogui tiesiog nėra kur nuo jo dingti. Tai smogas, viena iš skaudžiausių dvidešimtojo amžiaus didžiųjų miestų rykščių. Iš dalies čia gali pagelbėti automobilių supirkėjai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, kurie supirks senas, nevažiuojančias mašinas, patrauks iš stovėjimo aikštelių.

Juo lėčiau važiuoja automobilis, juo daugiau jam reikia deguonies ir juo daugiau jis „iškvepia“ kenksmingų dujų bei nuodingų medžiagų. O ypač kenksmingas automobilis tada, kai stovi su įjungtu varikliu. Deja, šitaip stovėti automobiliai dažnai priversti didelėse sankryžose, kuriose ilgokai tenka palaukti, kol užsidegs žalias signalas. Giedrą ir tykią vasaros dieną bet kurio miesto didesnė sankryža greit paskęsta pilkšvame automobilių dujų debesyje…

Benzininiai automobilių varikliai išmeta į orą šias žmogaus sveikatai kenksmingas dujas: anglies monoksidą, azoto oksidą, angliavandenilių garus, taip pat įvairių kancerogeninių medžiagų. Apskaičiuota, kad automobilis nuvažiuodamas per metus vidutiniškai 15 000 km „suvartoja“ 4350 kg deguonies (02), t. y. 45 kartus daugiau negu per tą pati laiką jo sukvėpuoja žmogus, o „iškvepia“ 3250 kg anglies dioksido (CO2), 529 kg anglies monoksido (CO), 92,6 kg nuodingų angliavandenilio, 27,4 kg azoto oksido ir 2,6 kg kietų

Pasirodo, kad kenksmingomis medžiagomis labiausiai orą teršia benzininiai karbiuratoriniai vidaus degimo varikliai. Automobiliai su dyzeliniais varikliais, nors išmeta daugiau dūme, bei suodžių, ne tokie kenksmingi. Dėl to vis daugiau sunkvežimių ir autobusų gaminama su dyzeliniais varikliais (pvz., TSRS sunkvežimiai MAZ, KamAZ ir kt., Vengrijos autobusai Užsienyje su dyzeliniais varikliais gaminami ir lengvieji automobiliai.

Šaltinis – https://lt.wikipedia.org/wiki/Automobilis ir automobilių supirkimas Šiauliuose